هزینه های ثبت دامنه مطابق با لیست زیر است ؛ لیست زیر در سال 95 معتبر می باشد :

پسوندهزینه ثبت
2$ 9.27
16$ 10
12$ 11
5$ 4.99
10$ 11
9$ 3.2

نزدیک به 450 پسوند دامنه در پنل نمایندگی شما قابل ثبت می باشند ؛ لیست بالا تنها چند عدد از دامنه ها می باشد که قیمت آن ها به صورت عمومی و حدود قیمت دامنه درج شده است تا کاربران متوجه پایین و ارزان بودن قیمت های وب داده شوند .