هاست دانلود مناسب سایت هایی است که میخواهند یک آپلود سنتر راه اندازی کنند یا یک فضای ذخیره برای فایل های خود داشته باشند .

برای مثال سایت شما domain.com است و هاست دانلود شما آدرسش dl.domain.com می شود …