• قیمتها بصورت پایه میباشد و نسبت تعداد سایت بیش از حد و میزان مصرف بالا افزایش می یابد .
  • جهت اطلاع بیشتر درباره سرویس ریسلر از طریق سامانه پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید .
  • کلیه قیمت ها تا تاریخ سر رسید سرویس معتبر خواهد بود . (شامل نقض قوانین مصرف منابع نمی باشد) .
  • برای کلیه سرویس های نمایندگی سی پنل ، یک نیم سرور (dns) اختصاصی تعلق میگیرد .
  • ارتقا و تنزل پکیج ، بدون هیچ گونه تغییر و قطعی در سرویس نمایندگی و در کمترین زمان انجام می گیرد.
  • هیچ نامی از وب داده در هیچ کجای ریسلر درج نخواهد شد .