بله، ما سرور های تلگرام را با توجه به نیاز های کاربران بهینه کرده ایم، پینگ و اتصال سرورهای وب داده به تلگرام عالیست، ما نزدیکترین موقعیت را به سرور های تلگرام انتخاب کرده و از همان موقعیت سرور خریداری کرده ایم تا ارتباط شما با سرورهای اصلی تلگرام به راحتی انجام شود .