به صورت پیش فرض تعداد سرور های فعالی که هر شخص در هر لحظه می تواند داشته باشد 10 عدد است و امکان سفارش بیش از 10 عدد سرور وجود ندارد .

در صورتی که شما به بیش از 10 عدد سرور نیاز دارید ، باید با کارشناسان ما در این مورد صحبت کنید تا در صورت امکان برایتان فعال کنند .