بله ؛ شما در هر زمانی می توانید با از طریق ناحیه کاربری بر روی سرویس خریداری شده کلیک کنید و سپس اقدام به ارتقا هاست خود کنید .

سیستم به طور اتوماتیک با توجه به هزینه پرداخت شده اولیه ؛ ما به تفاوت هزینه پلان و روز های باقی مانده تا سر رسید را حساب کرده و هزینه را برای شما فاکتور می کند .