– امکان ثبت آنلاین
– امکان مدیریت دامین ها
– مدیریت مالی آنلاین
– ایجاد وبسایت با نام ، آدرس و آرم خودتان
– امکان ایجاد نماینده توسط شما-ارائه زیر نمایندگی به کاربران خود
– امکان ایجاد مشتری بصورت نامحدود
– امکان تغییر ظاهر وبسایت
– امکان نصب سیستم ثبت بر روی وبسایت خود و ارایه سرویس به مشتریان با نام خود
– امکان تنظیم قیمتها
– امکان تنظیم محصولات دیگر برای فروش
– امکان فروش نماینده ثبت دامین به غیر, با نام خود
– امکان تغییر فرمت Whois و افزودن متن به خروجی Whois بصورت تبلیغاتی
– امکان دریافت گزارش ورود به کنترل پنل توسط پرسنل شرکت
– امکان دریافت گزارش فروش
– امکان استفاده از نرم افزار ویندوز برای ثبت دامین و مدیریت آنها
– امکان تنظیم تخفیف های ویژه
– امکان ایجاد صفحات پرداخت برای کاربران
– امکان افزودن بیش از ۲۰ سیستم پرداخت برای قبول پرداخت های کاربران
– ارسال ایمیل اتوماتیک در تمامی مراحل ایجاد اکانت/ثبت دامین/انجام تغییرات/اخطار برای کاربران با نام خود نماینده
– امکان ثبت همزمان بیش از ۱۰۰۰ دامین در چند ثانیه
– امکان مشاهده آمار وبسایت
– امکان تنظیم سقف تخفیف برای نمایندگان و کاربران