متاسفانه امکان انتقال سرور شما از یک لوکیشن به لوکیشن دیگر و یا دیتاسنتر دیگر وجود ندارد و در صورت نیاز به این انتقال باید یک سرور جدید خریداری بفرمایید و انتقال به صورت دستی انجام شود .

طبیعتا با خرید سرور جدید آی پی شما نیز تغییر خواهد کرد .