قطعا خیر !

هیچ دو سرور مشابی ؛ مشابه یکدیگر نیستند؛ حتی اگر سخت افزار ها یکسان باشند؛ دیتاسنتر ها متفاوت باشند ممکن است کیفیت دو دیتاسنتر در کیفیت سرور که ما آن را مجموعه از عوامل نظیر : سرعت پورت ؛ سرعت پینگ ؛ آپ تایم و پشتیبانی می دانیم ، یکسان نباشد !

دیتاسنتر لیز وب از هیچ نظر با سایر دیتاسنتر های اروپایی قابل مقایسه نیست . سطح آپ تایم ؛ پورت و پشتیبانی این دیتاسنتر؛ به شکلی است که در هلند دیتاسنتر های دیگر سخنی برای گفتن ندارند و شرکت های دنیا و هلند سعی میکنند از خدمات این دیتاسنتر استفاده کنند .

خدمات ارائه شده در این دیتاسنتر ؛ نظیر فروش سرور اختصاصی ؛ مجازی ؛ کلوکیشن و CDN است .