بله ؛ شما میتوانید هنگام سفارش هاست درخواست ای پی اختصاصی برای هاست خود بکنید ؛ همچنین میتوانید ssl بر روی این هاست ها سفارش دهید یا خودتان SSL را نصب کنید . محدودیتی در این رابطه از سمت وب داده نیست ؛ اما برای نصب SSL حتما می بایست IP اختصاصی داشته باشید .