شما میتوانید آی پی اختصاصی تهیه کنید که چندین حالت دارد :

1- یک عدد ای پی اختصاصی برای تمامی اکانت های نمایندگی .

2- در صورت نیاز به آی پی اختصاصی برای یک اکانت خاص نمایندگی ؛ امکان تهیه مقدور است .