بله ؛ شما میتوانید با ارسال تیکت به بخش فنی وب داده؛ درخواست انجام تنظیمات بک آپ گیری بر روی سرور نمایید .

اگر نیاز به فضایی برای بک آپ گیری در خارج از سرور احتیاج داشتید ؛ میتوانید از محصول هاست بک آپ وب داده استفاده کنید .