DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

برای رفع مشکل DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!

ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:

1
cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

این دستور پسوورد da_admin  را در اختیار شما قرار می دهد.

سپس با استفاده از دستور زیر و مشخصات داده شده به mysql  وارد شوید.

1
mysql –u da_admin –p

در mysql  دستورات زیر را اجرا نمایید

1
2
DROP DATABASE da_roundcube;
quit

سپس وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/custombuild

و دستور زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
./build update
./build clean
./build roundcube

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .