نمایندگی سی پنل SSD

Reseller Cpanel - 5GB

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 5GB فضای هارد دیسک
 • 250GB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 10GB

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 10GB فضای هارد دیسک
 • 500GB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 20GB

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 20GB فضای هارد دیسک
 • 1000GB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel – 50Gb

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 50GB فضای هارد دیسک
 • 2500GB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 100Gb

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 100GB فضای هارد دیسک
 • 5000GB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 200Gb

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 200GB فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 300Gb

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 300GB فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل
Reseller Cpanel - 400Gb

از این پس قادرید با نمایندگی سی پنل وب داده سایت هایتان را آسان و حرفه ای مدیریت کنید ؛ اگر میخواهید سایت فروش هاست راه اندازی کنید یا اگر قصد دارید تعداد زیادی وب سایت را به راحتی کنترل کنید؛ ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.
تا پایان مسیر تنها چند کلیک باقیست. با دریافت تمامی امکانات و پشتیبانی از ما، کسب و کار خود را آغاز کنید ؛ با هر برند و به هر تعداد که بخواهید وب سایت راه اندازی کنید و برای هاست آن قیمت دلخواه تعین کنید .
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به وب داده
طراحی سایت رایگان
سایت ساز حرفه ای و آسان
سازگار با تمامی اسکریپت ها
نصب کننده اتوماتیک بیش از 500 اسکریپت
ورژن PHP دلخواه
هارد پر سرعت SSD

 • نمایندگی سی پنل
 • 400GB فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل کاربران
 • Whm کنترل پنل نماینده
 • 99.9% آپتایم گارانتی شده
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان محل سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل