سرور مجازی SSDهلند

small
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت هارد
 • 4ترابایت پهنای باند
Medium
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • 6ترابایت پهنای باند
Large
 • 4 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • 8 ترابایت پهنای باند
XXlarge
 • 16هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد
 • 10ترابایت پهنای باند
XLarge
 • 8 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند