سرور مجازی NVMe فرانسه

NVMe1

یک گیگابایت رم
یک هسته سی پی یو
35 گیگابایت هارد دیسک NVMe
پورت اتصال 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
یک عدد آی پی اختصاصی
خرید و تحویل 59 ثانیه ای

  • فرانسه موقعیت سرور
NVMe2

دو گیگابایت رم
دو هسته سی پی یو
40 گیگابایت هارد دیسک NVMe
پورت اتصال 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
یک عدد آی پی اختصاصی

  • فرانسه موقعیت سرور
NVMe4

چهار گیگابایت رم
دو هسته سی پی یو
60 گیگابایت هارد دیسک NVMe
پورت اتصال 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
یک عدد آی پی اختصاصی

  • فرانسه موقعیت سرور
NVMe8

هشت گیگابایت رم
چهار هسته سی پی یو
100 گیگابایت هارد دیسک NVMe
پورت اتصال 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
یک عدد آی پی اختصاصی

  • فرانسه موقعیت سرور
NVMe16

شانزده گیگابایت رم
هشت هسته سی پی یو
140 گیگابایت هارد دیسک NVMe
پورت اتصال 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
یک عدد آی پی اختصاصی
خرید و تحویل 59 ثانیه ای

  • فرانسه موقعیت سرور