سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی آمریکا -small
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت هارد
 • 4 ترابایت پهنای باند
سرور مجازی آمریکا -medium
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • 6 ترابایت پهنای باند
سرور مجازی آمریکا -large
 • 4 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • 8ترابایت پهنای باند
سرور مجازی آمریکا -xlarge
 • 8 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند
سرور مجازی آمریکا -xxlarge
 • 16 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد
 • 10 ترابایت پهنای باند