سرور مجازی هاستینگ

استاندارد
 • 80G حجم هارد
 • 4G رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان/ هلند/فرانسه لوکیشن
 • سی پنل/دایرکت ادمین/پلسک/وب سایت پنل کنترل پنل
 • کامل دسترسی روت و ادمین
 • NVMe هارد
نهایی
 • 160G حجم هارد
 • 16G رم
 • 16هسته سی پی یو
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان/ هلند/فرانسه لوکیشن
 • سی پنل/دایرکت ادمین/پلسک/وب سایت پنل کنترل پنل
 • کامل دسترسی روت و ادمین
 • NVMe هارد
پیشرفته
 • 160G حجم هارد
 • 8G رم
 • 8 هسته سی پی یو
 • 1عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان/ هلند/فرانسه لوکیشن
 • سی پنل/دایرکت ادمین/پلسک/وب سایت پنل کنترل پنل
 • کامل دسترسی روت و ادمین
 • NVMe هارد