هاست اشتراکی

پلان آغازین

مناسب برای یک وب سایت
میزبانی 1 وب سایت
بازگشت وجه تا 30 روز

 • 2 هسته قدرت پردازش
 • 2 گیگابایت رم
 • 10 گیگابایت فضا
 • 5 عدد دیتابیس
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد قابلیت turbo
پلان حرفه ای

دو برابر منابع و سایت های بیشتر
میزبانی 10 وب سایت
بازگشت وجه تا 30 روز

 • 4 هسته قدرت پردازش
 • 4 گیگابایت رم
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد قابلیت turbo
پلان نقره ای

دو برابر منابع و سایت های بیشتر
میزبانی 10 وب سایت
بازگشت وجه تا 30 روز

 • 4 هسته قدرت پردازش
 • 4 گیگابایت رم
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد قابلیت turbo
پلان تجاری

سریعترین پلان وب داده
میزبانی 20 وب سایت
بازگشت وجه تا 30 روز

 • 6 هسته قدرت پردازش
 • 6 گیگابایت رم
 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت turbo