هاست پر بازدید

high-host-2GB

درایو پر سرعت SSD
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 2 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 گیگابایت منابع رم فیزیکی
 • یک هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • هفتگی بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-5GB

درایو پر سرعت SSD
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 5 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت منابع رم فیزیکی
 • دو هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • هفتگی بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-15GB

درایو پر سرعت SSD
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 15 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت منابع رم فیزیکی
 • سه هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • هفتگی بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-20GB

درایو پر سرعت SSD
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 20 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت منابع رم فیزیکی
 • چهار هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • هفتگی بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-30GB

درایو پر سرعت SSD NVMe
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 30 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 8 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • روزانه بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-40GB

درایو پر سرعت SSD NVMe
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 40 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 12 گیگابایت رم فیزیکی
 • 5 هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • روزانه بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-100GB

درایو پر سرعت SSD NVMe
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 100 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 32 گیگابایت رم فیزیکی
 • 8 هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • روزانه بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
high-host-50GB

درایو پر سرعت SSD NVMe
به همراه دیگر امکانات لازم

 • 50 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 16 گیگابایت رم فیزیکی
 • 6 هسته تعداد هسته
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • روزانه بک آپ گیری
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور