سرور مجازی آلمان - تحویل آنی

Germany-1GB -1 موجود است
 • 1 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • دو هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
 • آنی تحویل
 • 24/7 پشتیبانی
Germany-2GB
 • 2 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • دو هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
 • آنی تحویل
 • 24/7 پشتیبانی
Germany-3GB
 • 3 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • دو هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
 • آنی تحویل
 • 24/7 پشتیبانی
Germany-4GB
 • 4 گیگابایت رم
 • 180 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • دو هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
 • آنی تحویل
 • 24/7 پشتیبانی
Germany- 8 GB
 • 8 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • چهار هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آلمان محل سرور
 • دلخواه سیستم عامل
 • آنی تحویل
 • 24/7 پشتیبانی