شماره حساب های بانکی

banks

برای پرداخت صورت حساب های خود از طریق روش های ذیل اقدام نمایید:

1- پرداخت آنلاین:
پس از باز کردن فاکتور ؛ از طریق درگاه های بانکی موجود در سایت که به شبکه شتاب متصل هستند و میتوانید با هر کارت بانکی پرداخت خود را انجام دهید .
2- واریز به حساب های بانکی:
پس از واریز وجه به یکی از حساب های بانکی زیر ؛ شماره رسید فیش خود را برای ما از طریق تیکت ارسال می کنید تا ما فاکتور شما را تایید نماییم .

 

بانک شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
melatbankبانک ملت 5662507353 6104-3378-4400-1667
محمد حسین ایزدی
samanbankبانک سامان
803-700-2291007-1
6219-8610-2399-7108
محمد حسین ایزدی
samanbankبانک سامان
9521-810-2376272-1
6219-8610-2740-4028 شرکت وب داده پایدار