نصب Gearman‎ در Directadmin

دستورات زیر را اجرا کنید:

1
2
yum install libgearman.x86_64 libgearman-devel.x86_64
pecl install gearman

در پایان عبارت زیر را در فایل php.ini سرور خود قرار اضافه نمایید.

1
extension=gearman.so

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .