مشکل صفحه سفید در phpmyadmin

در صورتی که هنگام باز کردن PHPMyAdmin با خطای زیر مواجه می شوید:

[php]</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Fatal error: session_start() [function.session-start]: Failed to initialize storage</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">[/php]

و یا صفحه سفید blank page نمایش داده میشود ابتدا در مسیر php.ini وارد شوید و session.save_path را بصورت زیر تنظیم نمایید.

[php]</div>
<div class="line number1 index0 alt2">session.save_path = "/tmp"</div>
<div class="line number1 index0 alt2">[/php]

 و سرویس httpd را restart نمایید. همچنین ممکن است مشکل از disable_functions های فایل php.ini باشد، تابع ini_set را حذف نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .