مشکل در ارسال ایمیل در Directadmin

Problem To Send Email

گاهی اقدام به ارسال ایمیل می نمایید و ایمیل ارسال می شود اما ایمیل به مقصد نمی رسد و برگشت هم نمی خورد.

در صورتی که با این مشکل واجه هستید وارد مسیر زیر شوید:

1
/usr/local/directadmin/scripts/

سپس دستورهای زیر را اجرا نمایید:

1
sh set_permissions.sh set_user_home USER

بجای USER  باید نام کاربری اکانت مورد نظر را وارد نمایید.

1
2
sh exim.sh
service exim restart

همچنین می توان فایل Exim.conf را بروزرسانی کرد.

دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
6
7
8
wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
 chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

در پایان سرویس exim را restart نمایید:

1
service exim restart

گاهی اوقات نیز ممکن است مشکل از resolver های سرور باشد، برای بررسی این موضوع فایل زیر را ویرایش نمایید:

1
nano /etc/resolv.conf

همچنین ممکن است مشکل در تنظیمات CSF باشد. در فایل csf.conf بررسی نمایید مقدار SMTP_ALLOWLOCAL برابر با 1 باشد

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .