تنظیم permission در Directadmin

Resetting permissions and ownership on all DirectAdmin related system files

اگر ownership و permission های سرور شما دچار مشکل شده است و با خطاهای 500 یا 403 روبرو می شوید وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستور زیر را اجرا نمایید:

1
./set_permissions.sh all

در صورتی که می خواهید فقط پرمیژن های یک اکانت را تغییر دهید دستور زیر را اجرا نمایید:

1
set_permissions.sh set_user_home username

به جای username نام اکانت مورد نظر را وارد نمایید.

تمام فایل در مسیر ها و زیرمسیرهای زیر اصلاح می شود:

etc, home, var, usr

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .