تغییر IP سرور در Dierctadmin

How to change your server IP address

برای تغییر یکباره تمام IP های سرور مانند رکوردهای DNS دامنه ها وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستور زیر را اجرا نمایید:

1
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

بجای 1.2.3.4 باید IP قدیمی و بجای 4.3.2.1 باید IP جدید را وارد نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .