تغییر encoding به UTF-8 در Directadmin

Change DA skin to use UTF-8

جهت استفاده از UTF-8 و زبان فارسی در Directadmin باید تغییراتی در پوسته کنترل پنل خود ایجاد نمایید.
در صورتی که از پوسته enhanced استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید:

[php] cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced [/php]

در صورتی که از پوسته Capri استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید:

[php] cd /usr/local/directadmin/data/skins/Capri [/php]

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

[php] cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html [/php]

 

[php] perl -pi -e ‘s/iso-8859-1/UTF-8/’ lang/en/my_lf_standard.html [/php]

 

[php] echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf [/php]

در نهایت سرویس directadmin را restart نمایید.

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .