Chat with us, powered by LiveChat

نمایش برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند از طریق SSH

چطور برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند را از طریق SSH ببینم؟

برای نمایش برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنید از طریق SSH دستورات زیر را وارد کنید.

 

netstat -lantp | grep -i establ | awk -F/ ‘{print $2}’ | sort | uniq

 

و یا

 

lsof -P -i -n | cut -f 1 -d ” “| uniq | tail -n +2

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .