Chat with us, powered by LiveChat

نصب suhosin در Directadmin

Install suhosin in Directadmin

برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
mkdir -p /usr/src/suhosin
cd /usr/src/suhosin
wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.36.tgz
tar -xzvf suhosin-0.9.36.tar.gz
cd suhosin-0.9.36
/usr/local/php5/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config
make
make install

 

خروجی خط مشابه زیر است که مسیر قرار گیری فایل extensions می باشد:

1
Installing shared extensions: /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

فایل php.ini  را ویرایش نمایید:

1
nano /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini

مسیر extension_dir را با مسیر صحیح قرار گیری  extensions آدرس دهی کنید.

1
extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"

خط زیر را نیز به انتهای php.ini  اضافه نمایید:

1
extension=suhosin.so

در نهایت apache  را restart  نمایید.

1
service httpd restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .

فروش ویژه وب داده ، آغاز شد .همین الان کد تخفیف خود را دریافت کنید !
+