Chat with us, powered by LiveChat

نصب soap در Directadmin

install soap in Directadmin

برای این کار ابتدا وارد مسیر زیر شوید:

1
/usr/local/directadmin/custombuild

دستور زیر را برای نمایش مسیر فایل های configure  سرور اجرا نمایید:

1
./build used_configs

فایل مربوط به PHP5 configuration را ویرایش نمایید:

1
nano /usr/local/directadmin/custombuild/custom/suphp/configure.php5

سپس عبارت

1
--enable-soap

را به فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره نمایید.

توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط  بجز خط آخر باید باید از کارکتر \ استفاده شود

سپس وارد مسیرزیر شوید :

1
/usr/local/directadmin/custombuild

و  دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

1
2
./build clean
./build php n

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .