نصب php-imap در Directadmin

install php-imap

به سرور SSH نمایید:

ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:

1
yum install libc-client libc-client-devel krb5-devel krb-libs libc-client.i686 libc-client-devel.i686

 

سپس فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

خطوط زیر را در انتهای فایل اضافه نمایید:

1
--with-imap \

1
--with-imap-ssl

در صورتی که از suphp استفاده می نمایید باید در مسیر زیر تغییرت را اعمال نمایید:

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

در پایان وارد مسیر زیر شوید:

/usr/local/directadmin/custombuild

دستور زیر را اجرا نمایید:

1
./build php n

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .