نصب perl-Archive-Zip

من با خطای Can’t locate Archive/Zip.pm in @INC مواجه میشوم، مشکل از چیست؟

 

 

Checking Perl modules…
Can’t locate Archive/Zip.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/perl5/site_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.8 .) at (eval 27) line 2.
BEGIN failed–compilation aborted at (eval 27) line 2.

 

چطورماژول zip-perl را نصب کنم؟

 

برای نصب ماژول zip-perl دستور زیر را در ssh وارد نمایید.

yum install perl-Archive-Zip

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .