Chat with us, powered by LiveChat

نصب Mbstring در Directadmin


به سرور SSH نمایید:

سپس فایل زیر را ویرایش نمایید:

1
nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

خطوط زیر را در انتهای فایل اضافه نمایید:

1
--enable-mbstring
در صورتی که از suphp استفاده می نمایید باید در مسیر زیر تغییرت را اعمال نمایید:
1
nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

در پایان وارد مسیر زیر شوید:

1
/usr/local/directadmin/custombuild/

دستور زیر را اجرا نمایید:

1
./build php n

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .