نصب mailparse در Directadmin

Installation  mailparse

برای این کار دستورات زیر را اجرا نمایید.

1
2
rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/re2c/re2c-0.13.5-1.el6.rf.x86_64.rpm
pecl install mailparse

مخزن مورد نظر را از لینک زیر جستجو کنید:

1
http://pkgs.repoforge.org/re2c/

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .