Chat with us, powered by LiveChat

نصب eAccelerator در Directadmin

برای نصب eaccelerator ابتدا آخرین نسخه را دانلود نمایید و آن را Extract نمایید:

1
http://serversetup.ir/download/eaccelerator-0.9.6.1.zip

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
5
yum -y install autoconf
phpize
./configure
make
make install

سپس فایل php.ini را ویرایش نمایید، و extension_dir را اصلاح نمایید.
می توانید در php.ini تنظیمات مورد نظر را در انتهای آن اعمال نمایید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/var/cache/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"

در انتها Cache Folder را ایجاد نمایید.

1
2
mkdir /var/cache/eaccelerator
chmod  777 /var/cache/eaccelerator

و در نهایت Apache را restart نمایید.

1
service httpd restart

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .

فروش ویژه وب داده ، آغاز شد .همین الان کد تخفیف خود را دریافت کنید !
+