Chat with us, powered by LiveChat

نحوه مشاهده تاریخ نصب سیستم عامل

چطور متوجه بشم که سیستم عامل در چه تاریخی نصب شده؟

برای این منظور دستور زیر را در محیط SSH وارد کنید.

ls -ldct /lost+found |awk ‘{print $6, $7}’

 

و یا از دستورات زیر استفاده کنید.

ls -lct /etc | tail -1 | awk ‘{print $6, $7}’

ls -lct /etc/ | tail -1 | awk ‘{print $6, $7, $8}’ 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .