نحوه مشاهده تاریخ نصب سیستم عامل

چطور متوجه بشم که سیستم عامل در چه تاریخی نصب شده؟

برای این منظور دستور زیر را در محیط SSH وارد کنید.

ls -ldct /lost+found |awk ‘{print $6, $7}’

 

و یا از دستورات زیر استفاده کنید.

ls -lct /etc | tail -1 | awk ‘{print $6, $7}’

ls -lct /etc/ | tail -1 | awk ‘{print $6, $7, $8}’ 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .