مشکل retry time not reached در ارسال ایمیل

retry time not reached

در صورتی قادر به ارسال ایمیل نمی باشید ابتدا log را بررسی نمایید:

1
/var/log/exim/mainlog

در صورتی که با خطای retry time not reached for any host after a long failure period مواجه شدید دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
cd /var/spool/exim/db
    rm -rf retry , retry.lockfile , wait-remote_smtp, wait-remote_smtp.lockfile
    service exim restart

در صورتی خطای SMTP Server rejected email را مشاهده می نمایید دستورات زیر را اجرا نمایید:

 

1
nano /etc/virtual/whitelist_hosts

 

مقدار زیر را در این فایل قرار دهید:

 

 

1
127.0.0.1

 

در صورتی که با خطای network unreachable مواجه شدید وارد مسیر زیر شوید:

1
/etc/exim.conf

و عبارت زیر را در بالای این فایل قرار دهید:

 

1
disable_ipv6=true

 

سپس به مسیر زیر بروید:

 

1
/etc/sysconfig/named

 

و مقدار زیر را به انتهای فایل اضافه نمایید:

1
OPTIONS="-4"

و سرویس exim را restart نمایید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .