مدیریت آی پی (IP Management) در سرور

از منوی اصلی بر روی گزینه  IP Managerکلیک کنید.


این منو به شما امکان مشاهده و پیکربندی IP ها را میدهد.
Server IPs : این IP متغلق به مدیر است.
Owned IPs : این IP Address فقط متعلق به یک کاربر است.
Shared IPs : میتواند به بیش از یک کاربر اختصاص داده شود.
Free IPs : نوسط هیچ کاربری استفاده نمیشود.
اضافه کردن IP
IP مورد نظر راوارد کنید سپس برروی دکمه Add Ip کلیک کنید.


واگذاری IP
برای واگذاری IP به یک نماینده IP موردنظر را از لیست انتخاب کرده سپس از منوی کشویی پایین نام نماینده را انتخاب تا و بر روی دکمه Assign to کلیک کنید.
حذف کردن IPاز نماینده
برای حذف IP از نماینده،آنرا انتخاب سپس برروی دکمه Remove From Reseller کلیک کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .