فعال سازی soap

برای فعال سازی soap وارد آدرس زیر شوید.

/usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp

سپس فایل configure.php5 زیر را ویرایش کنید.

nano configure.php5

سپس عبارت

–enable-soap

را به فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره نمایید.

توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط بجز خط آخر باید باید از کارکتر \ استفاده شود

سپس وارد مسیرزیر شوید :

/usr/local/directadmin/custombuild

و دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

./build clean

./build php

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .