عدم امکان استفاده از imagettftext در PHP

کاربران در استفاده از تابع ()imagegettext را در PHP ندارند و در زمان استفاده از این تابع با پیغام خطای زیر مواجه میشوند.

 

 

Fatal error: Call to undefined function imagettftext()

 

 

برای رفع این مشکل باید Apache را همراه با پارامترهای زیر کامپایل نمایید.

 

 

–enable-gd-native-ttf

 

–with-ttf

 

–with-freetype-dir=/usr

 

اگر از easyapache در WHM  برای اینکار استفاده میکنید باید گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید.

 

 

imagettftext

 

freetype

 

gd

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .