رفع مشکل عدم ارسال ایمیل فارسی در Squirrelmail

برای ارسال ایمیل فارسی باید UTF – 8 را در فایل config.php اعمال نماییم.

برای این کار باید فایل config.php را ویرایش کنید:

nano /usr/local/cpanel/base/3rdparty/squirrelmail/config/config.php

باید در این فایل خط زیر را تغییر دهیم:

$default_charset = ‘iso-8859-1’;

بصورت زیر:

$default_charset = ‘utf-8’;

فایل را ذخیره کنید و سرویس exim را ری استارت کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .