Chat with us, powered by LiveChat

رفع خطا XsltProcessor در نصب مووبل تایپ

برای رفع این خطا گام های زیر را میپیماییم :

1 – در سرور های Debian این دستور را وارد کنید.

aptitude install libxslt1.1 libxslt1-dev libgcrypt11-dev libxml2 libxml2-dev

در سرور های centos این دستور را وارد کنید :

yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel

2 – به مسیر زیر بروید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

3 – فایل زیر را ویرایش میکنیم :

nano configure/ap2/configure.php5

4 – موارد زیر را وارد میکنیم :

 

–with-dom=/usr/local/lib \

–with-dom-exslt=/usr/local/lib \

–with-dom-xslt=/usr/local/lib \

“–enable-xslt” \
“–with-xslt-sablot” \
“–with-xsl”

در php.ini موارد زیر را فعال میکنیم(با برداشتن علامت ; )

;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xsl.dll

 

5 – سپس دستورات زیر ار وارد کنید :

1. ./build clean

2. ./build php n

 

6 – سرویس httpd را ریستارت میکنیم.

service httpd restart

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .

فروش ویژه وب داده ، آغاز شد .همین الان کد تخفیف خود را دریافت کنید !
+