Chat with us, powered by LiveChat

دستورات مفید Exim

اگرصفی پربار دارید و نیاز دارید که آن‌را خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته شده‌اند می‌توانید از مجموعه دستورات زیر جهت مدیریت Exim استفاده نمایید:

 • exim -M id: پیغام را با استفاده ازid ارسال می کند.
 • exim –qf: کل صف را مجددا پردازش می کند.
 • exim –qff: همانند qf عمل می کند.ولی پیغام های ثابت را حذف می کند.
 • exim -Mvl id: گزارش پیام را برای پیام با شماره (id) نمایش می دهد.
 • exim -Mvh id: هدرهای پیغام با شماره (id) را نمایش می دهد.
 • exim -Mvb id: متن بدنه پیام با شماره (id) را نمایش می دهد.
 • exim -Mrm id: شماره پیام را از صف حذف می نماید.
 • exim -Mg id: در صورت عدم ارسال پیغامی به فرستنده ارسال می نماید
 • exim -bp | exiqsumm: خلاصه پیام را در صف نمایش می دهد.
 • Exiwhat: عملی که در exim هم اکنون در حال انجام دادن است را نمایش می دهد.
 • exim –bpc: تعداد پیام ها ی موجود در صف را نمایش می دهد.
 • exim –bp: لیست پیام های موجود در صف را نمایش می دهد.


برای حذف کل صف می‌توانید از دستورات زیر استفاده نمایید:

 cd /var/spool
 mv exim exim.old
 mkdir -p exim/input
 mkdir -p exim/msglog
 mkdir -p exim/db
 chown -R mail:mail exim

سپس باید exim ریستارت گردد.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .