خطا Server replied: 421 Unexpected failure, please try later

خطا Server replied: 421 Unexpected failure, please try later

برای رفع این مشکل ابتدا مسیر (var/log/exim/mainlog (or /var/log/exim/exim_mainlog را چک کنید.
در این مسیر باید این خطا را ببینید:

failed to open /etc/virtual/pophosts for linear search: No such file or directory

و برای حل این مشکل از این دستور استفاده کنید:

touch /etc/virtual/pophosts

همچنین da-popb4smtp باید در حال اجرا باشد، با استفاده از دستور زیر آنرا اجرا نمایید:

service da-popb4smtp start

و یا درFreeBSD از دستور زیر استفاده کنید:

/usr/local/etc/rc.d/da-popb4smtp start

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .