Chat with us, powered by LiveChat

خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘da_admin@localhost

هنگام اتصال به در دایرکت ادمین اگر خطای ظاهر شد نشان دهنده کاربر به درستی ایجاد نشده است
برای حل این مشکل فرایند زیر را دنبال کنید:
1-اگر مطم‌ئن هستید پسوورد root mysql بدرستی کار می کند به مرحله 2 بروید
پسوورد ریشه mysql در این مسیر قابل مشاهده است ( اگر پاک نشده باشد)
/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt
در زیر سر خط باید این عبارت مشاهده شود
“mysql=”
اگر نمی توانید این عبارت را مشاهده کنید
انگاه باید mysqld ری استارت شود با —skip-grant-tables option
کد دستور بصورت زیر می باشد :
service mysqld stop     (Redhat)
mysqld_safe –skip-grant-tables &
سپس باید mysql استارت شود و البته بدون نیاز به پسوورد ریشه
این کد باید اجر شود:
use mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD(‘newpass‘) WHERE user=’root’;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
که پسوورد ریشه شما را ری استارت می کند
با این دستور mysqld را غیر فعال کنید:
“killall -9 mysqld_safe; killall -9 mysqld”
دو باره آن را با دستور زیر راه اندازی کنید:
/sbin/service mysqld start
2-هنگامی که پسوورد روت ست شد
شما می توانید کاربر da_admin mysql را دوباره ست کنید.
mysql -uroot -p
اکنون پسوورد از شما خواسته می شود.
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO da_admin@localhost IDENTIFIED BY ‘newdapass‘ WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
که باید پسوورد برای da_admin در mysql ست شود.
3-اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که setup برای DA قابل استفاده است
mysql.conf را از مسیر /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf ویرایش و به صورت زیر ست می کنیم
user=da_admin
passwd=newdapass

4-در دایرکت ادمین پسوورد را تست کنید

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .

فروش ویژه وب داده ، آغاز شد .همین الان کد تخفیف خود را دریافت کنید !
+