Chat with us, powered by LiveChat

خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

The RoundCube password plugin shows a blank page when I try to change the password

هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید.برای رفع این مشکل کافی است فایل زیر را ویرایش نمایید:

1
nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php

در صورتی که مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر 0 است :

1
$rcmail_config['password_directadmin_host'] = 'tcp://localhost';

در صورتی که مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر 1 است :

 

1
$rcmail_config['password_directadmin_host'] = 'ssl://localhost';

همچنین port  در فایل config.inc.php و directadmin.conf باید مشابه هم باشد.

در نهایت Apache را restart نمایید.

1
service httpd restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .