Chat with us, powered by LiveChat

خطای shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

برای رفع مشکل می توانید وارد مسیر زیر شوید.

1
nano /etc/dovecot.conf

و مقادیر زیر را تنظیم نمایید.

1
2
auth_verbose = no
auth_debug = no

 

 

همچنین لینک زیر نیز ممکن است به رفع مشکل کمک نماید.

rebuild your /etc/virtual directory

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .