خطای make: *** [all] Error 2

make: *** [all] Error 2

در صورتی که هنگام build سرویس exim با این خطا مواجه شدید دستور زیر را اجرا نمایید.

1
yum install perl-ExtUtils-Embed

و یا دستور زیر:

1
cpan -i ExtUtils::Embed

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .