Chat with us, powered by LiveChat

خطای ip_conntrack: table full, dropping packet

در صورتی که سرور شما دچار مشکل شده است، از طریق SSH وارد سرور خود شوید و دستور زیر را وارد نمایید:


tail -f /var/log/messages


این دستور 10 پیغام آخر log سرور را در اختیار شما قرار می دهد.


در صورتی پیغام ip_conntrack: table full, dropping packet را مشاهده نمودید آنگاه:
1. ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:

sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max


2. خروجی این دستور یک عدد خواد بود.(به عنوان مثال: 6192)

3. شما باید این مقدار را افزایش دهید، برای این کار از دستور زیر استفاده نمایید و مقدار دو برابر مقدار قبلی را اعمال نمایید:

sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=12000

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .